Βουλή

Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη

Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχουν στοιχεία, τα οποία ξεκάθαρα δίνουν την εικόνα του τι συμβαίνει στο μεταναστευτικό.

Επιλέξαμε από τον Μάρτιο του 2020, στο πρώτο δίμηνο της επαναλειτουργίας του Υπουργείου, να εκδώσουμε ένα ενιαίο δελτίο ως Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Και πράγματι το Μάρτιο ξεκίνησε με λίγες σελίδες. Η έκδοση του Δεκεμβρίου, που θα δοθεί στη δημοσιότητα μέχρι αύριο, έχει 25 σελίδες και περιλαμβάνει: όλα τα στοιχεία ασύλου, όπως ακριβώς τα ρωτά η ερώτησή σας, όλα τα στοιχεία της Αρχής Προσφυγών, όλα τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, όλα τα στοιχεία του Προγράμματος Ένταξης «ΗΛΙΟΣ».

Θελήσαμε –κι αυτός ήταν ένας στόχος και με το νέο προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο, τον νέο Οργανισμό του Υπουργείου- να αποκτήσουμε μια ενιαία ταυτότητα. Το Υπουργείο δεν είναι ξεχωριστές υπηρεσίες που λειτουργούν αυτόνομα. Είναι μια ενιαία υπηρεσία. Υπάρχει πλέον κοινό Τμήμα Στατιστικής, όπως προβλέπεται και στο νόμο του επιτελικού κράτους, για να δίνει αυτές πληροφορίες.

Θα σας πω λοιπόν ότι το 2020 είχαμε μια μείωση ροών στη χώρα μας κατά 80%: 87% στα νησιά, 62% στον Έβρο. Εκδώσαμε 106.000 αποφάσεις ασύλου, 81.000 αποφάσεις στον πρώτο βαθμό, 25.000 στον δεύτερο βαθμό, μια αύξηση 64% σε σχέση με το 2019. Το 33% των αιτημάτων ήταν θετικά ως προς το προσφυγικό καθεστώς, 10% ήταν θετικά ως προς την επικουρική προστασία.

Ειδικά για τους Σύρους που ρωτήσατε, 61% επί των αιτήσεων είναι τα θετικά, 77% είναι το recognition rate, αν δεν λάβουμε υπόψη τις υποθέσεις που μπήκαν στο αρχείο.

Λάβαμε 40.000 νέα αιτήματα, το οποίο σημαίνει ότι 25.000 από αυτά ήταν αφίξεις του 2019, που δεν είχαν υποβάλει κατά την άφιξή τους στην Ελλάδα και υπέβαλαν μέσα στο 2020.

Έχουμε μειώσει τις εκκρεμείς υποθέσεις κατά 43%. Ακόμα εκκρεμούν αρκετές. Εκκρεμούν 80.000 αποφάσεις. Στόχος είναι στο τέλος του 2021 να μην υπάρχουν εκκρεμείς αποφάσεις.

Μειώσαμε κατά 28.000 άτομα αυτούς που διαμένουν σε δομές φιλοξενίας: από 93.000 σε όλη τη χώρα μειώθηκαν στις 65.000.

Κλείσαμε πενήντα επτά ξενοδοχειακές δομές το 2020. Κλείσαμε άλλες τρεις ήδη το 2021. Άρα, μειώσαμε την επιβάρυνση τοπικές κοινωνίες κατά εξήντα δομές. Δημιουργήσαμε τρεις μόνο νέες δομές μέσα στο 2020.

Ένα μεγάλο θέμα που συζητήσαμε σε αυτή την Αίθουσα ήταν η αποσυμφόρηση των νησιών. Και πράγματι στα νησιά μειώθηκαν από 38.000 οι ωφελούμενοι που έμεναν σε δομές ή στο ΕΣΤΙΑ την 1η Ιανουαρίου του 2020 σε 14.000 στις 31 Δεκεμβρίου του 2020. Άρα, μειώθηκε στα νησιά μας το βάρος κατά 63%.

Επίσης, έγιναν 11.304 αποχωρήσεις –είτε απελάσεις είτε οικειοθελείς αποχωρήσεις είτε μετεγκαταστάσεις- από τη χώρα. Και επειδή πάντα με ρωτάτε για τους Αλβανούς, 3.400 ήταν οι Αλβανοί και 8.000 ήταν αυτοί που προέρχονται από άλλες χώρες. Από τον Ιούνιο και μετά έχουμε μια ισορροπία και κάποιους μήνες είναι περισσότεροι αυτοί που φεύγουν νόμιμα από τη χώρα μας από αυτούς που έρχονται.

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση