Βουλή

Ομιλία Ν. Μηταράκη κατά την 4η συνεδρίαση για το Σ/Ν για την προσαρμογή της Ελλ. Νομοθεσίας

Ομιλία Ν. Μηταράκη κατά την 4η συνεδρίαση για το Σ/Ν για την προσαρμογή της Ελλ. Νομοθεσίας

Συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου με θέμα τη συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους», και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». (4η συνεδρίαση - β΄ ανάγνωση).

Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα αποφύγω να επαναλάβω θέματα, στα οποία τοποθετήθηκα πιο λεπτομερώς χθες στη συζήτηση κατ’ άρθρο.

Κατ’ αρχήν στο πρώτο μέρος που αποτελεί την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 1334 και 2014/95, εμείς είμαστε σύμφωνοι. Έχω κάνει κάποια σχόλια επί των άρθρων χθες, τα οποία, όπως είπα, δεν θέλω να επαναλάβω.

Επί του δευτέρου μέρους, ως προς το κεφάλαιο α΄ που περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τη δομή και την οργάνωση της μόνιμης ελληνικής αντιπροσωπείας ΜΕΑ στον ΟΟΣΑ, το σχόλιο που κάναμε χθες παραμένει ότι διατηρεί ένα σύστημα απόλυτης υποκειμενικότητας στις τοποθετήσεις θέσεων εξωτερικού. Νομίζω ότι χρειάζεται κάποια στιγμή να βρούμε την ευκαιρία και να δομήσουμε ένα πιο αξιοκρατικό σύστημα για αυτές τις πολύ σημαντικές τοποθετήσεις. Τονίστηκε ως θετικό η μείωση των υπηρετούντων. Το αντιλαμβάνομαι αυτό σε εποχές δημοσιονομικής κρίσης, αλλά γενικότερα υπάρχει ένα θέμα υποστελέχωσης των υπηρεσιών της χώρας στο εξωτερικό και αυτό τελικά, όταν ερχόμαστε με μεγάλα θέματα και οικονομικά και πολιτικά και εμπορικά που απασχολούν και την κοινή γνώμη, πολλές φορές λάθη μπορεί να γίνουν λόγω υποστελέχωσης και πρέπει να το προσέξουμε αυτό γενικότερα.

Ως προς το άρθρο 12 για τον ΟΠΕ, άρουμε την επιφύλαξη που θέσαμε χθες μετά τις διευκρινίσεις της κυρίας Υπουργού και θα το ψηφίσουμε. Νομίζω, όμως, ότι οι εκκαθαριστές παραμένουν απλήρωτοι από το 2014, από την πρώτη μέρα. Υπάρχει εκεί ένα θέμα διοικητικό και νομίζω ότι θα πρέπει να το δείτε.

Το ίδιο σχόλιο που έκανα για το θέμα της υποκειμενικότητας στις θέσεις του εξωτερικού, θα κάνω με αφορμή το άρθρο 13, το οποίο ναι μεν ψηφίζουμε, για την κατά παρέκκλιση μετακίνηση εργαζομένων στον ΟΑΕ.. Είναι εμφανές ότι κάθε φορά που χρειάζεται να μεταφερθούν υπάλληλοι ή με αποσπάσεις ή με μετατάξεις για την γρήγορη πλήρωση μιας υπηρεσίας, πάντα ζητείται από κάθε υπουργό παρέκκλιση της μόνιμης διαδικασίας. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον έχει πρόβλημα η μόνιμη διαδικασία. Το έχουμε δει στην πράξη. Το είχα δει και εγώ ως υπουργός, διότι μου πήρε ένα χρόνο για να ολοκληρωθούν οι μετατάξεις σε μια νέα υπηρεσία και παρότι όλοι οι υπουργοί ήταν σύμφωνοι και όλοι δούλεψαν γρήγορα, η διαδικασία πήρε δώδεκα μήνες . Κάποια στιγμή νομίζω ότι αυτό πρέπει να το ξαναδούμε.

Ως προς το κεφάλαιο β΄ για τα θέματα ΕΣΠΑ, εμείς παρά τις τοποθετήσεις του κ. Υπουργού που ακούσαμε με προσοχή χθες, διατηρούμε την επιφύλαξη μας. Διαφωνούμε με την επ’ αόριστο παράταση των μεταβατικών διατάξεων. Θα ήμασταν πολύ πιο σύμφωνοι αν έμπαινε μια σύντομη, λογική, ημερομηνία σε αυτή τη διάταξη. Διαφωνούμε με το γεγονός ότι δίνεται στον Υπουργό Εργασίας το δικαίωμα να τοποθετήσει στελέχη στην επιτελική μονάδα, μετακινώντας ανάμεσα στις νέες επιτελικές μονάδες, διασπώντας την αρχή της ενιαίας διοίκησης όλου του συστήματος ΕΣΠΑ από το Υπουργείο Οικονομίας. Θα θέλαμε να το ξαναδείτε και αυτό, ως θέμα.

Ως προς το κεφάλαιο γ΄ είναι θετικές οι προβλέψεις για την απλοποίηση διαδικασιών και απελευθέρωση των επαγγελμάτων και θα ψηφίσουμε τα περισσότερα από αυτά τα άρθρα, όπως είπα και χθες. Θυμίζω την πρόταση που έκανα χθες για την άμεση ανάρτηση υπό αίρεση όλων των πληροφοριών που κατατίθενται ηλεκτρονικά στο ΓΕΜΗ. Νομίζω ότι αυτό θα συμβάλει στη διαφάνεια και είναι ευθύνη της κάθε εταιρείας καταθέτει το πληροφοριακό υλικό, για την ακρίβεια των δεδομένων του.

Το κεφάλαιο δ΄ ρυθμίζει θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή. Είμαστε θετικοί στα περισσότερα άρθρα. Να τονίσω ως θετικό το άρθρο 28, το οποίο καταργεί την ευθύνη μετόχων κεφαλαιουχικών εταιρειών σε οφειλές της εταιρείας. Νομίζω ότι είναι ένα σωστό βήμα. Έχει χαθεί στη χώρα μας η έννοια του νομικού προσώπου και συγχέεται πολλές φορές νομικά με το φυσικό πρόσωπο. Ουσιαστικά αυτό δημιουργεί μια ποινικοποίηση της επιχειρηματικότητας και σε εποχές οικονομικής κρίσης αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι αντικίνητρο σε νέες εταιρείες να δημιουργηθούν στην Ελλάδα, γιατί αν δημιουργηθούν σε άλλες χώρες και λειτουργούν στην Ελλάδα, καλύπτονται από το δίκαιο της χώρας στην οποία δημιουργούνται. Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα ανταγωνιστικότητας του ελληνικού επιχειρείν. Με αφορμή το θετικό άρθρο 28, κυρία και κύριε Υπουργέ, είναι ευκαιρία να δούμε γενικότερα θέματα των νομικών προσώπων..

Ως προς το κεφάλαιο Ε - για θέματα τουρισμού- συμφωνούμε σε αρκετά άρθρα, να επισημάνω τη διαφωνία μας στην ρύθμιση για τα ενοικιαζόμενα καταλύματα στο άρθρο 31.

Στο άρθρο 37 διαφωνούμε- και δεν έχει εξηγηθεί ακόμα- θα ήθελα στις τοποθετήσεις τους οι κ.κ. Υπουργοί να τοποθετηθούν στο άρθρο 37 περί ΕΟΤ, γιατί πλέον οι εισφορές υπέρ του Δημοσίου των καζίνο, δεν θα πηγαίνουν κατευθείαν στον ΕΟΤ για την προβολή του ελληνικού τουρισμού, αλλά έμμεσα μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, με κίνδυνο να μην πάνε τελικά εκεί που θα έπρεπε.

Επίσης δεν έχουμε πάρει απάντηση για το άρθρο 38, για την παράταση που δίνεται για την εκκαθάριση της τουριστικής εταιρείας, γιατί χρειάζεται αλλά 2 χρόνια να γίνει μια απογραφή. Δεν έχουμε πάρει απάντηση σε αυτό και θα θέλαμε να τοποθετηθούν οι Υπουργοί.

Επί των τροπολογιών, επιφυλασσόμαστε για όλες, θα τοποθετηθούμε στην Ολομέλεια. Εξακολουθούμε να έχουμε ένα θέμα με τον τρόπο που νομοθετεί η Κυβέρνηση- δια τροπολογιών. Βέβαια, για να είμαι δίκαιος- αυτό που είπα και χθες- καλύτερα του τις φέραν τώρα στην Επιτροπή και δόθηκε χρόνος στους Βουλευτές, παρά σε Κυρώσεις όπως εχθές, που τις είδαμε τελευταία στιγμή. Θέλω όμως να επισημάνω στους παρευρισκόμενους Υπουργούς, ότι θα αντιδράσουμε εντονότατα, αν την Δευτέρα κατατεθούν τελευταία στιγμή, νέες τροπολογίες. Αν υπάρχουν ήδη τροπολογίες, οι οποίες εγγράφονται, να έρθουνε τώρα, γιατί δεν μπορεί π.χ., μια τροπολογία να ξεκινήσει την Κυριακή και να τελειώσει την Κυριακή, σημαίνει ότι «δουλεύεται» τόσες μέρες. Αν υπάρχουν τροπολογίες να τις πείτε σήμερα, να μην τις πείτε Δευτέρα πρωί στο Ολομέλεια.

Κλείνοντας, να πω ότι κατέθεσα και εγώ μια βουλευτική τροπολογία- με γενικό αριθμό 509 και ειδικό αριθμό 34- με τίτλο «εθνικά έθιμα», με αφορμή το πολύ γνωστό έθιμο του ρουκετοπόλεμου της Χίου, το οποίο γίνεται εδώ και εκατοντάδες χρόνια, αλλά δεν είχε ποτέ ένα σαφές νομικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να γίνεται ψιλονόμιμα-ψιλοπαράνομα και αυτό δημιουργεί και θέματα ασφαλείας. Αυτή η τροπολογία δίνει νομοθετική εξουσιοδότηση στους αρμόδιους Υπουργούς, να νομοθετήσουν κανόνες, κανόνες ασφαλείας, να ορίσουν έναν φορέα υλοποίησης, να ορίσουν προδιαγραφές, ώστε να μπορεί και να συνεχίσει το έθιμο, αλλά να συνεχίσει σε σωστό μέγεθος, με σωστή ασφάλεια, με σωστά μέτρα προστασίας και να συνεχιστεί μια παράδοση, η οποία είναι παράδοση αιώνων. Ευχαριστώ πολύ.

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση