Βουλή

Ερώτηση Ν. Μηταράκη για την αναθεώρηση των προϋπολογισμών του ΕΦΚΑ

Ερώτηση Ν. Μηταράκη για την αναθεώρηση των προϋπολογισμών του ΕΦΚΑ

Ερώτηση Ν. Μηταράκη προς την Υπουργό Εργασίας και τον Υπουργό Οικονομικών για την αναθεώρηση των προϋπολογισμών του ΕΦΚΑ.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:

1. Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

2. Τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: «Αναθεώρηση Προϋπολογισμών ΕΦΚΑ».

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4387/2016 ο ΕΦΚΑ αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενώ με το άρθρο 70 του ιδίου νόμου προβλέπεται ότι τηρούνται οι διατάξεις περί λογιστικού των ΝΠΔΔ.  Με το άρθρο 63 παρ. 4 του 4270/2014 περί δημοσίου λογιστικού προβλέπεται ότι για τους φορείς γενικής κυβέρνησης πλην ΟΤΑ «οι αναθεωρημένοι προϋπολογισμοί εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό, μετά από εισήγηση του οικείου Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και κοινοποιούνται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους». Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 4270/14 παρ. 2 «οι πιστώσεις δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για να εκπληρώσουν άλλη ανάγκη από αυτή που προσδιορίζεται στον προϋπολογισμό, εκτός αν η ανακατανομή πιστώσεων επιτρέπεται από τον παρόντα νόμο».

Τον Απρίλιο του 2018 έγινε εισήγηση της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης του ΕΦΚΑ προς το ΔΣ για την πέμπτη κατά σειρά τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Φορέα. Στην αιτιολογική έκθεση εξάλλου και στο φύλλο μεταβολών που τη συνοδεύει βλέπουμε να προτείνονται μεταφορές και μεταξύ μειζόνων κατηγοριών δαπανών, με μειώσεις μάλιστα και του κωδικού τακτικής μισθοδοσίας υπαλλήλων 0211 χωρίς αυτό να συνοδεύεται από μείωση του προσωπικού (διαβάζουμε ότι πρόκειται για «προσωρινή» μείωση).

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Βάσει ποιων διατάξεων και ποιας διαδικασίας γίνεται η τροποποίηση (πέμπτη κατά σειρά) του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ; Να σημειωθεί ότι στη εισήγηση και στην αιτιολογική έκθεση δε γίνεται καμιά αναφορά σε σχετικές διατάξεις.

2. Επιτρέπεται, και με ποια διαδικασία, η μεταφορά μεταξύ μειζόνων κατηγοριών δαπανών στους Προϋπολογισμούς των ΝΠΔΔ; Ακολουθήθηκε αυτή στην περίπτωση του ΕΦΚΑ;

3. Έχει λάβει η απόφαση τροποποίησης του Προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ σχετική έγκριση από τον εποπτεύοντα υπουργό ή/ και τον Υπουργό Οικονομικών (στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται);

4. Για ποιο λόγο προβαίνουν οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ σε συνεχείς μεταβολές (τουλάχιστον 1 μηνιαίως) του προϋπολογισμού; Δεν είναι αυτό μια ισχυρή ένδειξη μη σωστής κατάρτισης του προϋπολογισμού εξαρχής; Έχει απασχολήσει αυτό το εποπτεύον Υπουργείο Εργασίας ή / και το Υπουργείο Οικονομικών;     

Ο ερωτών βουλευτής

Νότης Μηταράκης

 

Δείτε τις απαντήσεις των Υπουργών στη συνέχεια:

 

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση